Stel een vraag

ANBI status

Stichting Welzijn Bellingwedde, onderdeel van Tinten Welzijnsgroep, is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Welzijn Bellingwedde, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/fiscaal nummer 
857132593

Contactgegevens  
Klik hier voor onze contactggevens.

Doelstelling     
Het bevorderen van welzijn in de meest brede zin van het woord van personen wonend of verblijvend in de gemeente Bellingwedde.

Bestuur           

  • Directeur-Bestuurder: Dhr. J. Brongers
  • In het Reglement Raad van Bestuur zijn de regels vastgelegd over hoe de organisatie wordt bestuurd

Beleidsplan     
Klik hier voor het actuele beleidsplan

Jaarverslag
Klik hier voor het actuele jaarverslag.

Financiële verantwoording
Kik hier voor het financieel overzicht van 2018.

Beloningsbeleid
Binnen onze organisatie hanteren wij voor ons beloningsbeleid de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en volgen hiermee de indeling van de functiegroepen en salarisschalen. Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de opgestelde functieprofielen hebben we de eisen en  competenties welke wij aan onze medewerkers  stellen vastgelegd. Er wordt geen overige beloning uitgekeerd.